1 års serviceavtal. Laddboxbesiktning och underhåll.

Svenska Elnät

Klarna

 • 1 års serviceavtal av laddbox. För att optimera din användning av laddbox rekommenderar vi en årlig besiktningskontroll och underhållservice av laddbox, för ökad elsäkerhet och brandsäkerhet. 

  Det är anläggningsinnehavaren som ansvarar för att  göra fortlöpande kontroller för att säkerställa att din elanläggning är säker mot personskador och sakskador. Laddning av hybrid- och elbilar medför en ökad risk för elsäkerhet samt brandfara med litiumbatterier. I vissa länder är det krav från försäkringsbolagen med årlig besiktningskontroll. 

  Tillsammans med vår operatör  Svenska Elnät AB erbjuder vi alla våra kunder detta serviceavtal så att du som kund ska kunna vara trygg med din elinstallation samt säkerställa din anläggning.  Inom 12 mån efter din installation kommer vi kontakta dig för en besiktning. 

  Läs mer om ansvaret för kontroll av din elanläggning hos Elsäkerhetsverket. 


  Elsäkerhetsverket - Kontrollera din anläggning för laddbox och elbilsladdning • Varför är det viktigt med besiktning och kontroll av din laddbox?

  Med laddning av hybrid- och elbilar med laddbox ökar din risk gällande elsäkerhet och brandsäkerhet. Det många glömmer är att elbilsladdning och elbilar innefattar större elförbrukning samt exponering mot kraftfull el. Litiumbatterier i elbilar utgör en stor brandrisk och kräver därför aktsamhet samt omsorg. 

  Vid en årlig kontroll kommer vi genomföra kontroll och underhållsservice:

  *Kontroll av hårdvara.
  *Tillse att mjukvara i laddboxen är uppdaterad.
  *Kontrollera laddkabel.
  *Besiktning av jordfelsbrytare, lastbalansering, elsäkring och samt elskåp.
  * Skriftlig dokumentation av genomförd besiktning. 


Kategorier:

Typ: serviceavtal

Artikelnummer: CHS01