Kan vi skydda oss mot Coronaviruset Covid-19?

av Team Ecoliving April 16, 2020 1 Kommentera

Kunskap och relevant information är viktigt i dessa tider. Diskussioner om hälsa har aldrig varit mer relevant än idag. I dessa tider är viktigt att vi behåller lugnet och fortsätter vara positiva! 

"Det som är viktigt är att inte bara fokusera på själva sjukdomen utan hur vi kan förebygga att bli allvarligt sjuka av Covid-19"

 Hur blir man frisk från coronavirus


Vi har fått möjlighet att intervjua infektionsläkaren Anders Lindvall som är överläkare och specialist i infektionssjukdomar som jobbar med seniora patienter.

Tack Anders för möjligheten att vi får ställa några frågor till dig. Eftersom vi arbetar med folkhälsa vill vi upplysa våra läsare om pågående pandemi av coronaviruset och belysa våra läsare mer i ämnen men också delge praktisk information om Covid-19. Kan du berätta lite om själva viruset Covid-19?

Covid-19 är ett väldigt smittsamt virus och innan vi får flockimmunitet så kommer vi att smittas i olika grad. Primärt så får man förkylningssymptom som trötthet och infektion i halsen eller hosta. Vissa kan drabbas i större grad och få mer influensaliknande symptom. Det gäller att vila ordentligt och tillföra kroppen mycket vätska för att undvika att bli utorkad. 

 
"Pandemin kan drabba alla och vi alla kan bli sjuka. Det är viktigt att förstå att virussymtomen kan åtföljas av en sekundär bakterieinfektion"
Hur pass farligt är det att bli smittad av coronaviruset Covid-19?

Symptomen varierar mellan patienter och deras underliggande hälsotillstånd. Äldre och de med underliggande hälsoproblem har ökad risk. Däremot, ska man som ung och frisk inte nonchalera risken. Pandemin kan drabba alla och vi alla kan bli sjuka. Det är viktigt att förstå att virussymtomen kan åtföljas av en sekundär bakterieinfektion, som i vissa fall leder till lunginflammation och i  värsta fall till s k IRDS, som är en akut inflammatorisk reaktion i vissa typer av lungceller, och som ger kraftigt försämrat syreupptag, som även ventilatorbehandling kan ha svårt att  klara av. Vi måste tillämpa försiktighetspricipen och visa respekt för detta virus.Kan vi förebygga själva sjukdomstillståndet eller förhindra att vi blir angripna av viruset?

Vi kan inte skydda oss helt mot coronaviruset eftersom vi människor saknar immunitet mot det. Det kommer krävas att 80 % av befolkningen blir smittade för att skapa flockimmunitet. Det allra viktigaste är att försäkra sin hälsa genom goda levnadsvanor och att undvika övervikt och rökning. Det praktiska vi kan göra idag är att minska smittorisken genom distansering, lämplig skyddsutrustning och egenprofylax med bl a god handhygien. Och vi kan öka vår motståndskraft genom att undvika brist på C- och D-vitaminer, och även undvika vätskebrist, som lätt uppstår vid diarré (som kan förekomma vid den här infektionen). 

 

Med dagens folksjukdomar vi har i samhället är övervikt ett av problemen och därmed också tillhörande typ 2 diabetes som är förekommande. Vilka är de andra underliggande sjukdomarna som läkare pratar om idag?

Övervikt är ett problem och likaså hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma och naturligtvis rökning som medför nedsatt lungkapacitet inte bara idag utan det gäller långsiktigt.. Så det gäller att ta tag i hälsan och jobba långsiktigt med sin kropp. Det är ett bra tillfälle att gå ner i vikt nu och ändra sina levnadsvanor och kostvanor med en god balanserad kost. Rökning är naturligtvis inte bra och det är ett väldigt bra tillfälle att minska eller sluta röka just nu. Motion, sömn och bra kostvanor är grunden för en god folkhälsa och det gäller inte bara idag under det gäller långsiktigt. 

 

"När det gäller D vitamin finns det indikationer som visar att patienter som är mörkhyade har svårare att bilda D vitamin under vinterhalvåret som försämrar immunsystemet"

 

Det finns studier som visar på sambandet med förhöjd risk för allvarlig coronasjukdom bland de som har brist på D vitamin och de som är mörkhyade som kommer från Afrika eller Asien?

Det finns evidens i forskning och studier att C-vitamin tillsammans med D3 vitamin minskar risken för ett allvarligt sjukdomsförlopp. När det gäller D vitamin finns det indikationer som visar att patienter som är mörkhyade har svårare att bilda D vitamin under vinterhalvåret som försämrar immunsystemet.

 

Hur ska man använda C-vitamin och D-vitamin och i vilka doser?

Det är svårt att få sig högre mängder C-vitamin i kosten så tillskott kan vara ett bra sätt. När det gäller C-vitamin kan kroppen tillgodogöra sig upp till ca  1 g dvs 1000 mg C-vitamin per dosering och det kan man ta 4 ggr per dygn. För denna mängd kan rent C-vitamin i pulverform vara att föredra (askorbinsyra). Det kan vara lite surt så man kan tex blanda det i sylt eller gröt.  Det kan vara bra att successivt öka sin dos av C-vitamin så det inte påverkar magen negativt. Gällande D-vitamin väljer man D3-vitamin som kan doseras 5000- 10 000 IU per dag. De som är mörkhyade har har svårare att bilda D-vitamin naturligt på våra solfattiga breddgrader och behöver därför D-vitamin som kosttillskott. Har positiv inverkan på vårt immunsystem.


 

Vilka fler åtgärder kan vi vidta idag för att begränsa smittspridningen? Folkhälsomyndigheten vill att vi i Sverige ska ta eget ansvar, ska vi bära munskydd eller andningsskydd när vi går i affärer eller reser kollektivt?


I Sverige har envar av oss ett viktigt ansvar för att bidra till minskad riskspridning. Det allra viktigaste är att vi håller oss hemma när vi har förkylningsympton eller hosta. God handhygien måste vara en viktigt del av våra dagliga rutin. Det som är allra viktigaste nu är en minskad kontaktyta då vi inte utsätter oss själva samt andra för risk. Äldre och sköra måste vara väldigt försiktiga medan tex barn och ungdomar inte drabbas allvarligt av viruset utan snarare får lindriga symtom om de överhuvudtaget blir sjuka.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten inte tagit någon ställning till ifall människor obligatoriskt ska bära munskydd eller andningsskydd men jag vet att andra länder förordar det, t ex Italien, Tyskland och Frankrike.  I Asiatiska länder som Japan, Hong Kong eller Kina  finns en kultur av att bära munskydd dels för att skydda sig själv med också av respekt för att inte smitta andra. 

 

Bidrar munskydd eller andningskydd till att minska risken att smittas med Coronaviruset? Tycket du att det är en bra idé att bära andningsskydd?

Risken för smitta är störst inomhus när man vistas med personer som är smittsamma. Utomhus i den friska luften är risken mindre. Det som är avgörande är smittdosen - hur stor virusmängd man utsätter sig för. Ifall du sitter inomhus bredvid någon som nyser eller hostar utsätter du dig för större  smittdos.

Viruset finns i luftvägssekret och saliv och det produceras c:a 1 liter saliv per dag som sväljs ner. Smittan sprids genom vätskepartiklar i luften och via ytor som "duschats" med smittsamma små droppar från t ex nysningar eller hosta. Munskydd och framför allt andningsskydd som är av god standard (N95/FFP2) eller ännu bättre (N95/FFP3) minskar den överförda virusdosen betydligt. Skall kompletteras med visir framför ansiktet i riktigt utsatta miljöer. 

Ansiktsskydd FFP3

 I vårdsituationer skall också fria hudytor skyddas genom plastöverdrag och handskar, och tillgång till desinfektionssprit självklart krav. I vardagslag kommer man långt i virusskyddet genom att hålla distansen (över 2 m) till andra individer, använda handtvätt och handsprit ofta, samt låta bli att röra sig själv i ansiktet med fingrarna. Alla andningsskydd ger en minskning av eventuell smittdos, och det finns enkla metoder att tillverka egna visir av t ex PET-flaskor på nätet.

 

Köp andningsksydd FFP3

 
Team Ecoliving
Team Ecoliving

Författare1 Svar

Ronald Domelid
Ronald Domelid

April 21, 2020

Vi tackar Anders Lindvall för möjligheten att få en intervju och ställa frågor om hur vi kan skydda oss mot Covid-19 viruset och huruvida ansiktsmasker eller andningsskydd kan bidra till att skydda oss mot virus.

Lämna en kommentar